Konsten att göra flygplansaffärer
Sedan 1990 har Andersson Aircraft Sales AB handlat med flygplan på samma sätt som fastighetsmäklaren handlar med lägenheter och hus. Men marknaden är global med koncentration på Europa.
Lars-Thore Andersson var tidigare försäljningschef på ett bilföretag i Nyköping men samtidigt var han en inbiten pilot som utövade både segel- och motorflygsport. Han var också gruppchef i Frivilliga Flygkåren i Sörmland, som är inordnat under civilförsvaret och spänner över hela Sverige. Lars-Thore kom sedermera i kontakt med Nyköpingsföretaget AB Nyge Aero, som var generalagent för den amerikanska flygplantillverkaren Piper Aircraft Corpotarion. Detta var 1971. Han sade upp sig från bilfirman och började arbeta som marknadsansvarig inom Nyge Aero där han blev kvar under tjugo år, tills det att han startade det egna företaget, Andersson Aircraft Sales AB 1990. Detta tillsammans med sin son Lars-Christer, som varit anställd som flygplanförsäljare i Nyge Aero sedan 1987.
 
Andersson Aircraft Sales hade fram till 1997 agentur för den franska flygplantillverkaren ROBIN och den amerikanska MOONEY AIRCRAFT, men på grund av hög dollarkurs blev priset på nya flygplan för högt för den svenska marknaden och bolaget koncentrerade sig därför på, att som mäklare och konsult, sälja begagnade objekt.
Andersson Aircraft Sales genomför  20 till 25 flygplanaffärer per år och likheterna med fastighetsförsäljning är många.
- Vi har samma förhållande till säljaren och köparen, men skillnaden ligger i att vi som flygplansförsäljare inte är bundna till ett geografiskt områda, utan  försäljningsobjekten kan förflyttas vart som helst i världen, säger Lars-Thore. Våra kunder och kontakter är små och medelstora företag, flygföretag, flygskolor, flygklubbar och privatpersoner, men vi samarbetar också med kollegor i branschen.
 
Lars-Thore och Andersson Aircraft Sales har stor erfarenhet av flygplansaffärer. Han har
personligen genomfört över 1000 försäljningar genom åren.
- Det är viktigt att ha god kännedom om marknaden, samt kunskap om flygplanen i fråga; om teknik, egenskaper och prestanda, men det är minst lika viktigt att förstå köparen och hans/hennes förutsättningar för att kunna medverka till en trygg flygplanaffär.
En ny kategori flygplan som växer snabbt världen över är UL-flygplanen. Det är flygplan i den lätta klassen som tillverkas med ny filosofi och teknologi, ofta i komposit. Under juni månad reser Lars-Thore och sonen Lars-Christer tillsammans med dottern Ewa Persson, som också är engagerad i bolaget, till den stora flygutställningen i Paris för att söka efter intressanta nyheter.
Mäklarverksamheten förblir dock företagets viktigaste nisch, även i framtiden.

Andersson Aircraft Sales

Bransch:
Tjänster


Email:
ab@anderssonaircraft.com

Hemsida:
www.anderssonaircraft.com

Adress:
Andersson Aircraft Sales
Box 166
61124 NYKÖPING

| 13 SENASTE FÖRETAGEN